top of page

הדירה של מירב ויפתח

מירב ויפתח ביקשו להפוך דירת שני חדרים במקור

לדירת שלושה חדרים

הדירה התאפיינה בחלל מבוכי עם הפרדה בין הסלון למטבח

הוחלט לפתוח את החלל הציבורי (סלון, פינת אוכל ומטבח) לחלל אחד פתוח

כמו כן הפתחים הוגדלו כדי לאפשר לכמות האור הטבעי לחדור לדירה ולתת תחושה של חלל גדול יותר

מכיוון ששטח הדירה מצומצם אין מסדרונות וכל מטר מנוצל לאיחסון

מסגרת הדירה מתאפיינת בקווים נקיים וישרים שלתוכה הוכנסו אלמנטים עיצוביים בהתאם לטעם של מירב כגון ריצוף מיוחד וריהוט וינטג׳

bottom of page