top of page

בית ענבר ובנימין

בית של כ 80מ״ר. החלל בראשיתו היה חשוך ומבוכי. כדי לנצל בצורה מירבית את גודל הבית, כל החלל  

  .הציבורי (סלון, מטבח ופינת אוכל) הפך לחלל אחד פתוח עם וטרינות שפונות לחצר

תהליך התכנון התאפיין בדיאלוגים ורעיונות תכנוניים עם ענבר, אשר הובילו ליצירת חלל שמשקף את

.סגנון המשפחה שמתגוררת בו

עבור חדר הילדים הוקצע שטח גדול כדי לאפשר מקום לילד נוסף בהמשך

bottom of page