top of page

בתכנון

הדירה התאפיינה בכניסה למסדרון צר שבסופו מגיעים לחלל פתוח שבו נמצא חדר השינה וחלק מהסלון.

בתכנון היה חשוב לפתוח את המסדרון כדי ליצור תחושה של מבואה רחבה ודירה גדולה יותר.

חדר הרחצה אוחד עם מרפסת השרות כדי להגדיל אותו וחדר השינה עבר לחלל פרטי ומנותק מהחלל הציבורי של הסלון והמטבח.

בגלל השטח המצומצם יש ניצול מקסימלי לשטחי האחסון.

שולחן האוכל הופך להיות חלק אינטגרלי מהמטבח עצמו.

החזית הצפונית שנהנת מחלונות גדולים הצופים אל הנוף האורבני חופתה בלבנים כך שישתלבו עם הנוף.

כמו כן חזית זו היא המבט הראשון לנכנסים לדירה.

 

bottom of page