top of page

דירת שולי ויורם

הדירה בגודל של כ 70 מ"ר התאפיינה בתחושת חלל קטן וחשוך.

תהליך התכנון התאפיין בדיאלוגים, רעיונות תכנוניים ודינאמיקה עם בעלי הבית אשר הובילה ליצירת דירה אישית,

המשקפת את סגנון המשפחה המתגוררת בו.

מדירת שני חדרי שינה וסלון במקור הדירה הפכה לאחר התכנון לדירת שלושה חדרי שינה וסלון.

כדי לקבל תחושה של דירה גדולה יותר כל החלל הציבורי הפך לחלל אחד גדול ופתוח.

פרטי הריהוט והמטבח היחודי יחד עם בחירת החומרים חושבו בתוכנית ונעשו בדייקנות רבה.

אין שימוש במסדרונות, דבר העוזר לנצל את שטח הדירה בצורה מירבית.

הבחירה בגוון הלבן הנקי נועד לפתוח את החלל וביחד עם הקונטרסט שנוצר בין הצבע הלבן השולט לחלונות בגוון

השחור וריצוף הפרקט התקבלה תחושה של חלל נקי וחם.

מפתחי החלונות הגדולים אפשרו כניסה גדולה יותר של אור טבעי והגביר את תחושת המרחב.


bottom of page