top of page

מרפאה בגבעתיים

התכנון היה להפוך את המרפאה ממקום קר לחלל חם, אינטימי ומזמין.

נעשה שימוש בחומרים חמים, תאורה ואלמנטים לקישוט (טפט וצמחיה).

כל איזור ההמתנה גדל באופן משמעותי, ובעזרת הגדלת החלון התאפשרה כניסת אור טבעי אשר תרמה לתחושת חלל

מואר ופתוח.

ההפרדה בין חלל ההמתנה ומבואת הכניסה לחדרי הרופאים נעשתה כדי לתרום לתחושת האינטימיות של

המטופלים.

ריצוף הפרקט בחדרי הרופאים ובמבואה תרמו לתחושת החום.

bottom of page