top of page

דירת ליאת

כדי לנצל בצורה מרבית את חלל הדירה הוחלט לנצל את פוטנציאל הגובה בדירה ולבנות גלריית שינה.

התכנון כלל את הריסת הקירות ופתיחת כל החלל ויצירת חיץ בין חדר העבודה וגלריית השינה לשאר החלל 

הציבורי ע"י שימוש בדלת הזזה בגובה 2.90 מ'.

כמו כן הגדלת החלונות והכנסת האור הטבעי אל תוך הדירה תרמה לתחושת החלל הפתוח.

ניתן דגש לאופי הדירה ע"י בחירת פריטים מיוחדים וריהוט ווינטג'.

bottom of page